Tillbehör för oljeisolerade transformatorer

Den oljeisolerade transformatorn kan utrustas med en mängd olika tillbehör, nedan visas vår standardutrustning och de vanligast förekommande tillbehören.


Standardutrustning:

  • 4 dubbelriktade hjul
  • 2 jordbultar
  • 2 märkskyltar
  • lyftöglor
  • dragöglor
  • Omkoppling primärsida (+ 2×2,5%)

Tillbehör på begäran

36

SIGNALTERMOMETER FÖR OLJETEMPERATUR

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Signaltermometer för mätning av toppoljans temperatur. Kan förses med 2-4 SPDT kontakter.

38

LINDNINGSTERMOMETER

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Termometer för indirekt mätning av temperatur i transformatorns lindning. En termisk avbild av lindningen skapas genom en kalibrering av en strömtransformator.

17_1

GASVAKT

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl.

Beskrivning: Gasvakten fångar upp gasbildning inifrån transformatorns tank (kan vara ett tecken på kortslutning eller andra inre fel). Kan utrustas med gasuppsamlare för gasanalys.

14

TORKAPPARAT

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl.

Beskrivning: Torkapparatens uppgift är att fånga upp fukt från luften i expansionskärlet. Torkmedlet skiftar färg när mättnad uppnås.

16_0

OLJENIVÅVISARE

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl.

Beskrivning: Oljenivåvisaren ger en visuell signal på oljenivån i expansionskärlet. Kan utrustas med min/max kontakter.

5127

TRYCKVENTIL

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Vid kortslutning eller annat internt fel i transformatorn kan oljan producera en stor mängd gas som måste tryckavlastas från tanken för att undvika att tanken exploderar. Genom tryckavlastningsventilen kan övertrycket släppas ut. Kan fås i olika utförande och med eller utan kontakter.

4515_0

DGPT2 eller RIS

Typ av transformator: Hermetisk typ.

Beskrivning: Instrument med signalkontakter som indikerar temperatur, oljenivå och tryck i transformatortanken.

18

Flödesventil

Typ av transformator: Krafttransformator med expansionskärl

Beskrivning: Instrument som förhindrar flöde av olja från expansionskärlet ned till tanken, tex vid läckage i tanken.

54

Flödesindikator

Typ av transformator: Krafttransformator med expansionskärl

Beskrivning: Anordning som används för att kontrollera flödet från oljepumparna på transformatorer med forcerad oljekylning. Kan också användas på vattenkylda transformatorer.

7

Vibrationsdämpare

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Monteras under hjulen på distributionstransformatorer för att reducera stomljud och vibrationer på intilliggande strukturer.

49

Kopplingslåda

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Kopplingslåda som monteras på transformatorn för att samla och skydda kretsar av olika tillbehör.

53_0

Ventilavledare

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Ventilavledare för att skydda transformatorn mot överspänningar. Ventilavledare är ett komplext område och det gäller att vara noggrann i specificeringen för att erhålla rätt funktion. Vi har dedikerade formulär för att ta fram rätt ventilavledare där man tar hänsyn till olika parametrar i nätet.

ELEKTRONISKA SÄKERHETSANORDNINGAR

För att erhålla en direkt kontroll av viktiga parametrar, kan flertalet av tillbehören förses med

Analog utsignal 4-20 mA eller RS485 Modbus protokoll.

4_0

33

6

42

2

GENOMFÖRINGAR

24

ELASTIMOLD GENOMFÖRINGAR

Typ av transformator: Distributionstransformatorer

Beskrivning: Plug-in genomföringar medger en snabb inkoppling av kabeln mot transformatorn, och är dessutom beröringsskyddad. Tillverkas i enlighet med följande normer: EDF HN 52 S 61 – CENELEC EN-50181-50180 – IEEE 386-1995 – UTE C 66-555 – DIN 47636. Specificera noggrant vilken typ av plug-in genomföring som önskas.

12_3

GENOMFÖRING MED SKENA

Typ av transformator: Distributionstransformatorer

Beskrivning: Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk och försedd med skyddshölje. Tillverkas enligt normer EN 50387, ENEL DJ1107-1109 and BS 2562/1979.

911_0

PORSLINSGENOMFÖRING

Typ av transformator: Alla oljeisolerade typer

Beskrivning: Porslinsgenomföring för oljeisolerade transformatorer, upp till 45 kV.

13_021_0

POLYMERGENOMFÖRING

Typ av transformator: Alla oljeisolerade typer

Beskrivning: En typ av genomföring som medger en generell höjning av säkerhetsnivån. Tillverkad i kompositmaterial istället för porslin, för att garantera att inga oljeläckage förekommer, minimerad brandrisk, möjlig att montera horisontellt, och bättre kontroll av partiella urladdningar. De är utbytbara mot porslinsgenomföringar i enlighet med EN 50180 och lämpliga att använda i enlighet med korrosivitetsklass C5 enligt ISO 12944. Observera att denna genomföring inte är en kondensatortyp, men en spänningssignal genom ett kapacitivt uttag finns att tillgå.

rip_620x230

GENOMFÖRING AV KONDENSATORTYP

Typ av transformator: Krafttransformatorer

Beskrivning: Genomföring från 25 kV och uppåt som medger en aktiv kontroll av spänningens distribuering över genomföringen.

55

HÖGSTRÖMS GENOMFÖRING

Typ av transformator: Krafttransformatorer

Beskrivning: Genomföring upp till 30 kA. Massiv genomföring för effektiv hantering av värme.

AUTOMATIK FÖR SPÄNNINGSREGLERING

reg-da

AVR

Typ av transformator: Krafttransformatorer med lindningskopplare

Beskrivning: Automatik för reglering av lindningskopplare för att hålla sekundärsidans spänning på en jämn och stabil nivå när primärsidan fluktuerar. Mätning, kontroll och reglering i en enhet.

KABELBOXAR / SKYDDSHUVAR

Typ av transformator: Distributionstransformatorer.

Beskrivning: Boxar / skyddshuvar för skydd av genomföringar med olika IP-klassningar.

a

Typ A

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Intern skena för att underlätta kabelmontage

Option 3: Kabelgenomföring

b

Typ B

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Intern skena för att underlätta kabelmontage

Option 3: Kabelgenomföring

c

Typ C

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Ej tillgänglig

Option 3: Kabelgenomföring

d

Typ D

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Ej tillgänglig

Option 3: Kabelgenomföring