Reaktorer

SEA tillverkar reaktorer för en mängd olika tillämpningar. De flesta varianterna kan utföras både som gjuthartsisolerade och oljeisolerade, trefas- eller enfas.
sea-logo-mini

pcoil-450px

STEGLÖST REGLERBARA NOLLPUNKTSREAKTORER

Steglöst reglerbara nollpunktsreaktorer med motordriven dykkärna. Nollpunktsreaktorn är en enfasig reaktor som kopplas in mellan systemet nollpunkt och jord. Om reaktorn är korrekt avstämd kan jordfelsströmmen kraftigt reduceras genom resonans, den kapacitiva jordfelsströmmen ligger i motfas med den induktiva reaktorströmmen. Vanliga tillbehör är avstämningsautomatik, ströminjicering och påbyggda motstånd.
 Avstämningsautomatik
 Typritning
 Specifikation

jordningstrafo-ZN-450px

NOLLPUNKTSBILDARE och JORDNINGSTRANSFORMATORER

Nollpunktsbildaren används för att skapa en nollpunkt i ett trefassystem. Denna nollpunkt kan sedan användas för t.ex. spol- eller resistansjordning. En nollpunktsbildare består vanligtvis av en Z-kopplad lindning, vilket medför att man kan ta ut en nollpunkt. Z-lindningen är att föredra då nollföljdsimpedansen blir linjär och låg. Nollpunktsbildaren kan även förses med en extra lindning för lokalkraft samt säkringslastbrytare och benämns då jordningstransformator. SEA tillverkar nollpunktsbildare både i oljeisolerat och gjuthartsisolerat utförande.
Typritning
Specifikation

Shunt-reactors---square

SHUNTREAKTORER

Kablar och friledningar har alltid en kapacitiv koppling mot jord, där kablar har en betydligt större sådan. Vid låga belastningar på linjen drar denna kapacitiva koppling en ström i linjen och därmed stiger spänningen. Shuntreaktorn kopplas in parallellt med linjen och kompenserar detta. Shuntreaktorn kan göras för en fix reaktiv effekt och kopplas in då behov föreligger, men kan även utföras för variabel reaktiv effekt.

Earthing-transformers---square

SHUNTREAKTOR OCH UTLOKALISERAD JORDFELSKOMPENSERING I EN ENHET

I det här speciella utförandet kompenserar reaktorn den reaktiva effekten från kabeln under normalt drifttillstånd men vid enpoliga jordfel fungerar reaktorn som en distribuerad petersénspole för utlokaliserad jordfelskompensering.

Typiska tillämpningar i nät med 11 kV eller 22 kV kan vara en shuntreaktor på 100–200 kVAr och med en jordfelskompensering på ca 15 A. Det resistiva bidraget R/X är lågt och mindre än 1,1%.
Typritning
Specifikation

Series-reactors---square

STRÖMBEGRÄNSNINGSREAKTOR

SEA tillverkar strömbegränsningsreaktorer både i gjutharts- och oljeisolerade utföranden. Dessa används för att begränsa kortslutningsströmmar i systemet. Fördelen är t.ex. att brytare med lägre brytkapacitet kan användas. Ett annat användningsområde kan vara att begränsa inkopplingsströmmar till motorer.

Reaktorer för särskilda applikationer

SEA kan även tillverkare andra typer av reaktorer, till exempel:

 • Filter-reaktorer
  Serie- eller parallellkopplade med kondensatorer för att reducera eller blockera med frekvenser upp till 10 kHz. Ofta görs dessa i torrisolerat utförande:
 • Dämpningsreaktorer.
  Kopplas till kondensatorer i shunt, för att t.ex. begränsa transienter vid in-/urkopplingsmoment.
 • Glättningsreaktorer
  Reaktor som används för att reducera/eliminera övertoner inom fastställda linjer, efter AC/DC omvandling.
 • Reaktorer för förbättrad effektfaktor
  Används för att förbättra effektfaktorn i olika tillämpningar.