Skip to main content

GJUTHARTSISOLERADE TRANSFORMATORER

Märkeffekt: upp till 30 MVA
Spänning: upp till 40,5 kV / LI 200 kV
Grundutförande: Eco Design 548/2014

EGENSKAPER

Prestanda
Hög kapacitet och optimerad för att passa alla typer av installationskrav.
Ljudnivå
Högeffektiva material och speciell geometrisk design ger en låg ljudnivå.
Eco
Ingen brandrisk, kan ej självantända. Självsläckande vid extern brand.
Inga vätskor, gifter eller gaser som kan förorena miljön.
Använda material är återvinningsbara.
Besparing
Design med hög verkningsgrad, minimalt underhåll, flexibla installationer i byggnader och stationer. Kan installeras nära last.
Kompakt
Kompakt design för inomhusbruk, flexibla utföranden
Motståndskraft
Designad och testad för miljöer med hårda villkor, från kontaminerade miljöer till installationer med låga temperaturer.

TTR, Trasformatori Trifasi Resina, är samlingsnamnet på SEA:s gjuthartsisolerade transformatorer. SEA har tillverkat gjuthartsisolerade transformatorer sedan 1975 och den första enheten levererades till Sverige 1996. Vi har idag flera tusen transformatorer installerade runt om i Sverige av den här typen. Vi erbjuder här en produkt som är mycket inarbetad på den svenska marknaden sedan lång tid tillbaka och med mycket gott renommé. Våra gjuthartsisolerade transformatorer är kända för hög kvalité, hållbarhet över lång tid samt låga ljudnivåer under drift.

Den gjuthartsisolerade transformatorn kan fås i en mängd olika utföranden: distribution, frekvensomriktardrift, magnetiseringsdrift, traktionsdrift, modeller med lindningskopplare, inomhus- eller utomhusutförande.  Utomhusutförande realiseras oftast med olika typer av kapslingar. För lägre effekter har SEA tagit fram en modell som kan installeras utomhus utan kapsling i utförande IP00.

SEA har testat de gjuthartsisolerade transformatorerna i externa laboratorier i temperaturer lägre än -50oC.

I grundutförande har vi tre modeller i Eco Design utförande med olika alternativ på tomgångs- och belastningsförluster. Vi tillverkar även med amorft kärnmaterial, vilket bland annat ger extremt låga tomgångsförluster. Vad som passar er tillämpning bäst beror bland annat på belastningsgraden över tid och vi bistår gärna med en kalkyl för att optimera transformatorn för er anläggning. Vi skräddarsyr även modeller om Ni har egna önskemål och restriktioner på t.ex. tomgångs- och belastningsförluster.

Speciella utföranden tas gärna fram på begäran, några exempel:

 • Lindningskopplare (on load tap changer)
 • Dubbla eller multipla stackade lösningar (12-puls, 24-puls, 48-puls omriktardrifter)
 • Primärt- / sekundärt omkopplingsbara varianter
 • Inomhus- / utomhuskapslingar IP21….IP54
 • Olika kylformer (AN-AF-AFWF)
 • Anpassning för frekvensomriktardrifter (IEC 61378/1)
 • Vakuumingjuten primär- och sekundärlindning

Standardutförande gjuthartsisolerad transformator:

Applikationer:

 • Distributionsanläggningar
 • Solcellsparker
 • Vindkraft
 • Gruvindustri
 • Off-shore
 • Olja-gas utvinning
 • Vattenkraft
 • Generator step-up
 • Installationer vid mycket låga temperaturer
 • Förhållanden med höga vibrationer
 • Mobila stationer, lastväxlarutförande.
 • Frekvensomriktardrifter, multipla pulser
 • Excitering
 • Traktionsdrift
 • Magnetiseringsutrustning

Normer

 • CEI/IEC, CENELEC
 • ANSI/IEEE, NEMA
 • BS, DIN
 • GOST
 • Andra på begäran