Skip to main content

NOLLPUNKTSMOTSTÅND

 

 

Våra nollpunktsmotstånd tillverkas i Polen och är som standard försedda med kapsling IP23 i rostfritt stål. Klass A2 för inomhusbruk och klass A4 för utomhusbruk. Normalt är motstånden utrustade med en vakuumbrytare för lokal och fjärrmanövrering. Det som vanligen efterfrågas är motstånd med märkspänning 11/√3 kV eller 22/√3 kV. Motståndets storlek definieras av den önskade resistiva jordfelsströmmen, vanligen 5 A, 10 A eller 15 A. Durationen är oftast 20 s eller 30 s. Som standard konstrueras motstånden för 30% kontinuerlig belastning.
 Typritning