Skip to main content

TESTER FÖR GJUTHARTSISOLERADE TRANSFORMATORER

Alla transformatorer testas i enlighet med IEC 60076-1 och IEC 60076-11

RUTINTESTER

Nedan listas rutintester som utföras på varje transformator som levereras:

 • Mätning av lindningsresistans
 • Mätning av omsättning
 • Vektorgruppskontroll
 • Mätning av kortslutningsimpedans (Uk) och belastningsförluster (Pk)
 • Mätning av tomgångsförluster (Po) och tomgångsström
 • Dielektriskt isolationstest
 • Isolationsprov och funktionsverifiering tillbehör
 • Test av lindningskopplare (om applicerbart)
 • Isolationstest tillbehörskretsar
 • Mätning av partiell urladdning

TYPTESTER

Nedan listas tillämpbara typtester:

 • Värmeprov (IEC 60076-2)
 • Dielektriskt typtest (IEC 60076-3)
 • Mätning av ljudnivå (IEC 60076-10) för varje kylform där en garanterad ljudnivå stipuleras
 • Effektförbrukning kylutrustning
 • Mätning av tomgångsförluster och tomgångsström vid 90% och 110% av märkspänning

SPECIALTESTER

Nedan listas specialtester som kan utföras i SEA:s testrum eller i externa testmiljöer:

 • Dielektriska specialtester (IEC 60076-3)
 • Hot-spot / temperaturstegringsökningar
 • Mätning av kapacitans mellan lindning-lindning och lindning-jord
 • Mätning av avledningsfaktor (tan δ)
 • Bestämning av transienta spänningars överföringsfunktion
 • Mätning av nollföljdsimpedans
 • Kortslutningshållfasthet
 • Mätning av DC isolationsresistans mellan varje lindning och lindning mot jord
 • Frekvensresponsanalys (FRA)
 • Bestämning av övertonsinnehåll i tomgångsström
 • Termofotografering för visualisering av hot-spots
 • Mätning av induktans i lindningar
 • Mätning av inkopplingsstötström
 • Mätning av överförda vibrationer
 • Jordbävnings(seismiskt) test.