Skip to main content

TILLBEHÖR FÖR OLJEISOLERADE TRANSFORMATORER

Den oljeisolerade transformatorn kan utrustas med en mängd olika tillbehör, nedan visas vår standardutrustning och de vanligast förekommande tillbehören.

Standardutrustning:

  • 4 dubbelriktade hjul
  • 2 jordbultar
  • 2 märkskyltar
  • lyftöglor
  • dragöglor
  • Omkoppling primärsida (+ 2×2,5%)

TILLBEHÖR PÅ BEGÄRAN

SIGNALTERMOMETER FÖR OLJETEMPERATUR

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Signaltermometer för mätning av toppoljans temperatur. Kan förses med 2-4 SPDT kontakter.

LINDNINGSTERMOMETER

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Termometer för indirekt mätning av temperatur i transformatorns lindning. En termisk avbild av lindningen skapas genom en kalibrering av en strömtransformator.

GASVAKT

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl.

Beskrivning: Gasvakten fångar upp gasbildning inifrån transformatorns tank (kan vara ett tecken på kortslutning eller andra inre fel). Kan utrustas med gasuppsamlare för gasanalys.

TORKAPPARAT

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl.

Beskrivning: Torkapparatens uppgift är att fånga upp fukt från luften i expansionskärlet. Torkmedlet skiftar färg när mättnad uppnås.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OLJENIVÅVISARE

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl.

Beskrivning: Oljenivåvisaren ger en visuell signal på oljenivån i expansionskärlet. Kan utrustas med min/max kontakter.

FLÖDESVENTIL

Typ av transformator: Krafttransformator med expansionskärl

Beskrivning: Instrument som förhindrar flöde av olja från expansionskärlet ned till tanken, tex vid läckage i tanken.

FLÖDESINDIKATOR

Typ av transformator: Krafttransformator med expansionskärl

Beskrivning: Anordning som används för att kontrollera flödet från oljepumparna på transformatorer med forcerad oljekylning. Kan också användas på vattenkylda transformatorer.

VIBRATIONSDÄMPARE

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Monteras under hjulen på distributionstransformatorer för att reducera stomljud och vibrationer på intilliggande strukturer.

KOPPLINGSLÅDA

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Kopplingslåda som monteras på transformatorn för att samla och skydda kretsar av olika tillbehör.

VENTILAVLEDARE

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Ventilavledare för att skydda transformatorn mot överspänningar. Ventilavledare är ett komplext område och det gäller att vara noggrann i specificeringen för att erhålla rätt funktion. Vi har dedikerade formulär för att ta fram rätt ventilavledare där man tar hänsyn till olika parametrar i nätet.

TRYCKVENTIL

Typ av transformator: Transformator med expansionskärl och hermetisk typ.

Beskrivning: Vid kortslutning eller annat internt fel i transformatorn kan oljan producera en stor mängd gas som måste tryckavlastas från tanken för att undvika att tanken exploderar. Genom tryckavlastningsventilen kan övertrycket släppas ut. Kan fås i olika utförande och med eller utan kontakter.

DGPT2 ELLER RIS

Typ av transformator: Hermetisk typ.

Beskrivning: Instrument med signalkontakter som indikerar temperatur, oljenivå och tryck i transformatortanken.

ELEKTRONISKA SÄKERHETSANORDNINGAR

För att erhålla en direkt kontroll av viktiga parametrar, kan flertalet av tillbehören förses med

Analog utsignal 4-20 mA eller RS485 Modbus protokoll.

GENOMFÖRINGAR

ELASTIMOLD GENOMFÖRINGAR

Typ av transformator: Distributionstransformatorer

Beskrivning: Plug-in genomföringar medger en snabb inkoppling av kabeln mot transformatorn, och är dessutom beröringsskyddad. Tillverkas i enlighet med följande normer: EDF HN 52 S 61 – CENELEC EN-50181-50180 – IEEE 386-1995 – UTE C 66-555 – DIN 47636. Specificera noggrant vilken typ av plug-in genomföring som önskas.

GENOMFÖRING MED SKENA

Typ av transformator: Distributionstransformatorer

Beskrivning: Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk och försedd med skyddshölje. Tillverkas enligt normer EN 50387, ENEL DJ1107-1109 and BS 2562/1979.

HÖGSTRÖMS GENOMFÖRING

Typ av transformator: Krafttransformatorer

Beskrivning: Genomföring upp till 30 kA. Massiv genomföring för effektiv hantering av värme.

GENOMFÖRING AV KONDENSATORTYP

Typ av transformator: Krafttransformatorer

Beskrivning: Genomföring från 25 kV och uppåt som medger en aktiv kontroll av spänningens distribuering över genomföringen.

PORSLINSGENOMFÖRING

Typ av transformator: Alla oljeisolerade typer

Beskrivning: Porslinsgenomföring för oljeisolerade transformatorer, upp till 45 kV.

POLYMERGENOMFÖRING

Typ av transformator: Alla oljeisolerade typer

Beskrivning: En typ av genomföring som medger en generell höjning av säkerhetsnivån. Tillverkad i kompositmaterial istället för porslin, för att garantera att inga oljeläckage förekommer, minimerad brandrisk, möjlig att montera horisontellt, och bättre kontroll av partiella urladdningar. De är utbytbara mot porslinsgenomföringar i enlighet med EN 50180 och lämpliga att använda i enlighet med korrosivitetsklass C5 enligt ISO 12944. Observera att denna genomföring inte är en kondensatortyp, men en spänningssignal genom ett kapacitivt uttag finns att tillgå.

AUTOMATIK FÖR SPÄNNINGSREGLERING

AVR

Typ av transformator: Krafttransformatorer med lindningskopplare

Beskrivning: Automatik för reglering av lindningskopplare för att hålla sekundärsidans spänning på en jämn och stabil nivå när primärsidan fluktuerar. Mätning, kontroll och reglering i en enhet.

KABELBOXAR / SKYDDSHUVAR

Typ av transformator: Distributionstransformatorer.

Beskrivning: Boxar / skyddshuvar för skydd av genomföringar med olika IP-klassningar.

 

TYP A

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Intern skena för att underlätta kabelmontage

Option 3: Kabelgenomföring

TYP B

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Intern skena för att underlätta kabelmontage

Option 3: Kabelgenomföring

TYP C

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Ej tillgänglig

Option 3: Kabelgenomföring

TYP D

Standardversion IP41

Option 1: Kabelbox med skyddsgrad IP55 (för högre klassning kontakta oss)

Option 2: Ej tillgänglig

Option 3: Kabelgenomföring