Skip to main content

TILLBEHÖR FÖR GJUTHARTSISOLERADE TRANSFORMATORER

Den gjuthartsisolerade transformatorn kan utrustas med en mängd olika tillbehör, nedan visas vår standardutrustning och de vanligast förekommande tillbehören.

STANDARDUTRUSTNING

  • 4 dubbelriktade hjul
  • 2 jordbultar
  • 2 märkskyltar
  • lyftöglor
  • dragöglor
  • Omkopplingsbleck primärsida (+ 2×2,5%)
  • Gängad anslutningsbult primärsida

TILLBEHÖR PÅ BEGÄRAN

SIGNALTERMOMETER 2 KONTAKTER

Signaltermometer med 2 kontakter för mätning av temperatur i mitt-lindning. 2 kontakter för alarm och trip, släpvisare för indikering av den högsta temperaturen som transformatorn varit uppe i.

PT-100 GIVARE

Pt-100 givare för montage i lågspänningslindningar och/eller kärnan. Kan med fördel kopplas mot någon av våra digitala termometrar.

DIGITAL TERMOMETER

Digital termometer som matas av pt-100 givare. Kan fås med 2 eller 3 kontakter. Kan användas för att ge startimpuls till eventuella kylfläktar. Har även utgångar för Modbus och analoga utsignaler 4-20 mA.

PTC ELEMENT

Kan användas på lsp-lindningen för att ge en tröskelkontroll på temperaturen. Kan ej användas för mätning av temperaturen. Måste kombineras med PTC-relä för att ge önskad tröskelkontroll.

PTC RELÄ

Kombineras med PTC-givare enligt ovan.

ELASTIMOLD GENOMFÖRING

Beröringsskyddad plug-in genomföring (fast eller rörlig del). Plug-in genomföringar kan med fördel användas på till exempel omkopplingsbara transformatorer där man ofta kopplar om.
Ett vanligt missförstånd är att när denna genomföring används så blir transformatorn beröringsskyddad, så är ej fallet. En gjuthartstransformatorer skall alltid betraktas som levande del.

VIBRATIONSDÄMPARE

Vibrationsdämpare för att minimera överföringar av stomljud till byggnader. Dämpningsdiagram kan tas fram på begäran på våra exklusivare varianter. Vibrationsdämpande mattor etc rekommenderas ej.

SKYDDSGLAS FÖR OMKOPPLINGSBLECK

Skydd av plexiglas för montage över transformatorns omkopplingsbleck. Detta är rekommenderat om transformatorn installeras i en väldigt smutsig, fuktig eller förorenad miljö. Det föranleder dock inte till restriktioner på säkerheten, hela mellanspänningslindningen ska fortfarande betraktas som levande del.

KOPPLINGSLÅDA

Kopplingslåda som monteras på transformatorn för att samla och skydda kretsar av olika tillbehör.

KYLFLÄKTAR FÖR TEMPORÄR EFFEKTHÖJNING (AF)

Kylfläktar som monteras i botten av lindningen och forcerar luftflödet genom  lindningarnas kylkanaler.
Normalt består setet av 6 fläktar, 1 på varje sida av respektive lindning.
Fläktarna kan designas för att öka märkeffekten med 25-40%.
Kylfläktarna måste kombineras med pt-100 givare, digital termometer, samt en fläktstyrningsenhet VRT200.

ELEKTROSTATISK SKÄRM MELLAN PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRLINDING

Den elektrostatiska skärmen monteras mellan primär- och sekundärlindning och jordas. Genom detta arrangemang minskar man den kapacitiva kopplingen mellan primär- och sekundärsida och därigenom blockerar man högfrekventa störningar (transienter) från att ta sig över från primär- till sekundärsida.

Ett vanligt missförstånd är dock att om man använder en elektrostatisk skärm så har man anpassat transformatorn för drifter med höga övertonshalter. Skärmen reducerar dock inte övertonernas extra tillskott av värmegenerering i lindningarna, för detta ändamål måste transformatorn göras större och uppdimensioneras.

KULBULTAR FÖR ARBETSJORDNING / JORDNINGSKOPPLARE

Kulbultar för arbetsjordning kan monteras både på primär- och sekundäranslutningarna.

Som alternativ till kulbultar kan vi erbjuda påbyggda jordningskopplare direkt på transformatorn eller integrerade i kapsling.

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Ventilavledare för att skydda transformatorn mot överspänningar. Ventilavledare är ett komplext område och det gäller att vara noggrann i specificeringen för att erhålla rätt funktion. Vi har dedikerade formulär för att ta fram rätt ventilavledare där man tar hänsyn till olika parametrar i nätet.

KAPSLINGAR

Vi erbjuder ett stort sortiment av olika kapslingar för att passa alla tänkbara miljöer och applikationer, både för inomhus- och utomhusbruk. Högsta kapslingsklass IP66. Målade eller varmgalvaniserade lösningar finns att tillgå.