OTN – KRAFTTRANSFORMATOR FÖR DISTRIBUTION

Märkeffekt: upp till ca 180 MVA
Isolationsnivå: upp till LI 1050 kV

SEA tillverkar krafttransformatorer för både mellanspännings- och högspänningsapplikationer. Den första krafttransformatorn levererades i Sverige 1992.

Serie OTN är typen som vanligen levereras till nätbolag och är avsedd för allmän distribution. Ingen krafttransformator är den andra lik, alla tillverkas efter specifikation från slutkund. Vår styrka är att vi i princip kan tillverka krafttransformatorer för alla tänkbara applikationer.

Vanliga tillbehör för krafttransformatorer är:

  • Lindningskopplare för reglering av spänning under drift
  • Polymergenomföringar
  • Ström- / spänningstransformatorer för mät- eller reläändamål
  • OK-lindning för lokalkraft