NEDAN FÖLJER NÅGRA EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA LEVERANSER:

STORA NOLLPUNKTSREAKTORER TILL VATTENFALL

Nollpunktsreaktorer är ett område vi satsar på tillsammans med SEA. Här är den första leveransen av totalt sex för Vattenfalls projekt ”Stockholms Ström”, som innebär en förstärkning av kraftmatningen för Stockholms-området.
Reaktorn på bilden står i fördelningsstationen i Danderyd och är på 77 kV och reglerar steglöst med dykkärna mellan 60 och 600 A. Reaktorn är utrustad med ströminjiceringsenhet för att möjliggöra avstämning i symmetriskt kabelnät, samt avstämningsautomatik från Eberle.
Totalt omfattar projektet 4 reaktorer på 77 kV, 60-600 A och 2 reaktorer på 77 kV, 30-300 A.

GJUTHARTSISOLERADE TRANSFORMATORER FÖR NORRA LÄNKEN, STOCKHOLM

Norra länken är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt och sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan, samt ansluter till E4 vid Norrtull och Frescati. Det är en viktig pusselbit för att lösa trafikproblem och skapa nya möjligheter för Stockholmsregionen. Till vår kund Tunnelentreprenad AB har vi levererat 27 gjuthartsisolerade transformatorer fabrikat SEA för projektet.

KRAFTTRANSFORMATORER TILL SÖDRA HALLANDS KRAFT

Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholm och delar av Båstads Kommun. Vi har i flera omgångar fått förtroendet att leverera krafttransformatorer fabrikat SEA för Södra Hallands Krafts kontinuerliga investeringar i deras nät. På bilden SEA 52 MVA 145/23 kV i station Karsefors.