TTO – OLJEISOLERAD DISTRIBUTIONSTRANSFORMATOR, SEA.

Märkeffekt: 25 kVA – 4000 kVA
Grundutförande Eco Design 548/2014

EGENSKAPER

Prestanda
Optimerad för att passa alla typer av installationskrav
Ljudnivå
Högeffektiva material och speciell geometrisk design ger en låg ljudnivå.
Eco
Finns tillgänglig med biologiskt nedbrytbara isolervätskor, eller isolervätskor för hög brandsäkerhet.
Besparing
Hög effektivitet och speciell design för att minimera underhåll- och driftskostnader
Kompakt
Kompakt design, flexibla utföranden
Motståndskraft
Designad och testad för miljöer med hårda villkor, från kontaminerade miljöer till installationer med låga temperaturer.

HERMETISK TYP

Flexibel korrugerad tank, där tankens konstruktion ger tillräcklig kylning för transformatorn samtidigt som den kompenserar för oljans volymförändring orsakad av temperaturvariationer under drift. Tankens konstruktion gör så att oljan aldrig är i kontakt med omgivande luft – därmed undviker man att oljan suger upp fukt. Den hermetiska transformatorn kan betraktas som underhållsfri.

ÖPPEN TYP MED EXPANSIONSKÄRL

Till skillnad från den hermetiska typen är denna konstruktion byggd så att oljan kan expandera i ett kärl. Dessa transformatorer kan utrustas med gummisäck för att separera olja från luft samt torkapparat, för att förhindra att oljan kommer i kontakt med fukt.

NYHET 2020-01-01

SEA tillverkar nu distributionstransformatorer med inbyggd automatisk lindningskopplare, OLTC. Spänningsreglering kan då ske under drift. Kontakta oss för mer information.

Applikationer:

 • Distributionsanläggningar
 • Solcellsparker
 • Vindkraft
 • Gruvindustri
 • Off-shore
 • Olja-gas utvinning
 • Vattenkraft
 • Generator step-up
 • Installationer vid mycket låga temperaturer
 • Förhållanden med höga vibrationer
 • Mobila stationer, lastväxlarutförande.
 • Frekvensomriktardrifter, multipla pulser
 • Traktionsdrift
 • Magnetiseringsutrustning

Normer

 • CEI/IEC, CENELEC
 • ANSI/IEEE, NEMA
 • BS, DIN
 • GOST
 • Andra på begäran